voi hoa sen

Category Archives: Vòi sen tăng áp SUMO BS05 –Tăng 300% áp lực nước

sen-voi-tang-ap

Giải pháp thay thế bơm tăng áp: vòi hoa sen tăng áp 400% SUMO BS 05

Vòi hoa sen tăng áp lực nước 400% SUMO BS 05: giải pháp thay thế BƠM TĂNG ÁP cho nguồn nước yếu. Vòi hoa sen thương hiệu SUMO được nhiều…

voi hoa sen

Vòi hoa sen tăng áp SUMO BS05 tăng 300% áp lực nước: giải pháp cho nguồn nước yếu

Khi bồn nước hoặc bể chứa nước gia đình bạn ở vị trí thấp. Dẫn đến nước chảy ra từ vòi hoa sen quá yếu hoặc chảy chậm không mạnh…