voi hoa sen

Category Archives: Vòi sen tăng áp SUMO BS05 –Tăng 300% áp lực nước

Giải pháp thay thế bơm tăng áp: vòi hoa sen tăng áp 400% SUMO BS 05

Vòi hoa sen tăng áp lực nước 400% SUMO BS 05: giải pháp thay thế BƠM TĂNG ÁP cho nguồn nước yếu. Vòi hoa sen thương hiệu SUMO được nhiều…

Vòi hoa sen tăng áp SUMO BS05 tăng 300% áp lực nước: giải pháp cho nguồn nước yếu

Khi bồn nước hoặc bể chứa nước gia đình bạn ở vị trí thấp. Dẫn đến nước chảy ra từ vòi hoa sen quá yếu hoặc chảy chậm không mạnh…